Popular Posts

Saturday, 4 July 2015

एक उनाडका दिवस. ..

मनापासून

                        मनापर्यंत. ..!

( वर्ष २रे, अंक ३रा )


“ एक उनाडका दिवस. .. ”

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक ३रा) :
अनुक्रमणिका

वाटतं एक दिवस आयुष्य
  कारण नसताना घालवावं...
  फिरत रहावं असंच उनाडकं
  डोंगर रानातून...
  चालत रहावं
  धाड धाड
  कशाचीही पर्वा न करता...
  बघावं किती तापतोय सूर्य
  रागाच्या भरात...
  किती चटके देईल ही माती...
  किती ताकद आहे वाऱ्यात...
  एक दिवस जगावं
  तत्व बित्व सोडून...
  एक दिवस बघावं प्रवाहाच्या
  उलट्या दिशेनं पोहून...
  चन्द्र,सूर्य,वादळ,वारा यांना
  कंटाळलोय मी फार...
  स्वतःसाठीही एक कविता
  करावीशी वाटते यार...
 

- विशाल इंगळे

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक ३रा) :
अनुक्रमणिका

No comments:

Post a Comment