Popular Posts

Saturday, 4 July 2015

अशी कशी तू. ..?

मनापासून

                        मनापर्यंत. ..!

( वर्ष २रे, अंक ३रा )


“ अशी कशी तू. ..? ”

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक ३रा) :
अनुक्रमणिका

कधी चैतालीतल्या फुलांचा मोहोर
कधी पानगळीतल्या नीष्पर्ण गुलमोहरासारखी
  कधी पहाटे पाखरांची
  किलबिल किलबिल चिवचिवाट
  कधी सायंकाळच्या शांत एकांतासारखी
  कधी चांदण्यांची सोनेरी किरणे
  कधी सागराच्या भरतीसारखी
  अशी कशी तू?
मला कळतंच नाही. ..

© विशाल इंगळे

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक ३रा) :
अनुक्रमणिका

No comments:

Post a Comment