Popular Posts

Saturday, 4 July 2015

मनापासून मनापर्यंत. ..! (वर्ष २रे, अंक ३रा)

मनापासून

                        मनापर्यंत. ..!

( वर्ष २रे, अंक ३रा )


“ अनुक्रमणिका. .. ”


संपादकीय लेखणीतून. .. ( विपुल वर्धे )

  T.E.A.M.

  मनोगत ( विशाल इंगळे )

 फ्रॉम दि हार्ट. ..
 
  पाउस का येत नाही. .. ( विपुल वर्धे )
एक उनाडका दिवस. .. ( विशाल इंगळे )
न जाने का रुसलाय हा पाउस. ..? ( विशाल इंगळे )
वसंत. .. ( विशाल इंगळे )
अशी कशी तू. ..? ( विशाल इंगळे )
? ??. .. ( विशाल इंगळे )
पावसातली परी... ( सौरभ किर्दक )
खरंच जाणलंस तू मला. ..? ( विशाल इंगळे )
एक कोरं पान. .. ( विशाल इंगळे )
तुमसे कई ज्यादा मैंने श्याम को ढलते देखा हैं. .. ( विशाल इंगळे )
बस एकच खंत वाटते. .. ( विशाल इंगळे )
देख कलियाँ खिली है कैसे. .. ( विशाल इंगळे )
साथ. .. ( विशाल इंगळे )
उत्थानगुंफा ( विपुल वर्धे )
सारं सारं तेच आहे. .. ( विशाल इंगळे )
असंच. .. सहजच. .. ( चैताली आसोलकर )

  लोकशाहीपासून राजकारणापर्यंत. ..
 
  ब्रेकिंग न्यूज!! ( चिनार जोशी )

  समीक्षा. ..

अस्पृश्यांचा लष्करी पेशा - एक समीक्षा ( विशाल इंगळे )

  हृदयस्पर्शी

  जुलै आणि साहित्य


No comments:

Post a Comment