Popular Posts

Tuesday, 9 September 2014

क्षण

मनापासून

                        मनापर्यंत......

( वर्ष पहिले, अंक दुसरा )


“ क्षण ”

डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3waE9uYXpjS2VhZFU/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
अनुक्रमणिका

तीचा चेहरा असा वाटे
जसे त्या फुलाचे देखणेपण
त्या देखणेपणाला पाहून
जागे झाले माझे मन...
 
माझ्या मनातल्या भावना
मी लागलो तीला सांगायला
भावना ऐकताक्षणी ती
तयार झाली निघायला...
 
निघून गेल्यावर मात्र
ती माझ्याकडे पाहून हसली
माझ्या मनाला वाटले
ती जणू माझ्या प्रेम जाळ्यात फसली...
 
ती गेल्यावर मात्र मी
वाट पाहत राहलो
तिच्या आठवणींमध्ये माझ्या जीवनातले
काही क्षण गमावतंच राहलो...

- सौरभ किर्दक
 
डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3waE9uYXpjS2VhZFU/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
अनुक्रमणिका

No comments:

Post a Comment