Popular Posts

Tuesday, 9 September 2014

मनापासून मनापर्यंत...! - ( वर्ष पहिले, अंक दूसरा )

मनापासून

                        मनापर्यंत......

( वर्ष पहिले, अंक दुसरा )


“ मनापासून मनापर्यंत...! - ( वर्ष पहिले, अंक दूसरा ) ”

डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3waE9uYXpjS2VhZFU/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
अनुक्रमणिका

मनापासून मनापर्यंत...! - ( वर्ष पहिले, अंक दूसरा )


अंक सजावट व मांडणी :

विशाल इंगळे,
सुनिल उके,
विपुल वर्धे,
प्रफुल इंगळे

  संगणकीय अक्षर जुळवणी :

विशाल इंगळे

  छायाचित्र संकलन :

विशाल इंगळे,
सुनिल उके

  प्रकाशन दिनांक : १५ सप्टेंबर २०१४

  © "मॅगझिन" मध्ये प्रकाशित सर्व साहित्याचे अधिकार व हक्क पुर्णपणे सुरक्षित करण्यात येत आहेत..... कोणत्याहि प्रकारच्या पुर्ननिर्मिती साठि लेखक किंवा संपादकाची रीतसर परवानगी घ्यावी......
तसेच साहित्याची सर्वस्वी जबाबदारी लेखकांची आहे..... प्रत्येक वेळी संपादक लेखकांच्या मताशी सहमत असतीलच असं नाहि....
अंकाकरीता काहि छायाचित्रे हि गुगल सर्च इंजिन वरुन घेण्यात आली आहेत, त्यांचे सर्व हक्क त्या त्या छायाचित्रकाराकडे सुरक्षित......

डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3waE9uYXpjS2VhZFU/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
अनुक्रमणिका

No comments:

Post a Comment