Popular Posts

Tuesday, 9 September 2014

नशा

मनापासून

                        मनापर्यंत......

( वर्ष पहिले, अंक दुसरा )


“ नशा ”

डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3waE9uYXpjS2VhZFU/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
अनुक्रमणिका

दारुचा शौक होता च कुनाला
तुझी च तलब फक्त माझ्या मनाला
म्हणून च येतो मद्यालयात रोज इथे
मद्याचा पेला करतो उगाच रीते
फुलांत अर्क असला की
फुलपाखरू त्यावर बसणारच
रुपाने घायाळ झालो तुझ्या
यात माझा काय दोष आहे
दारूच्या नशेत नाही
तुझ्या नजरेच्या नशेत मदहोश आहे
खरं सांगतो मी कधी
पिउन खोटा बोलत नाही
चढवून घेतो तशी मला
दारुची नशा चढत नाही

- विशाल इंगळे

  डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3waE9uYXpjS2VhZFU/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
अनुक्रमणिका

No comments:

Post a Comment