Popular Posts

Tuesday, 9 September 2014

चांदोमामा

मनापासून

                        मनापर्यंत......

( वर्ष पहिले, अंक दुसरा )


“ चांदोमामा ”

डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3waE9uYXpjS2VhZFU/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
अनुक्रमणिका

ढगामागे पोर्णिमेच्या राती ही लपला
का असा चांदोमामा तू माझ्याशी रुसला
 
तशी ही आयुष्यात माझ्या रोज च अमावश्या होती
कालच्या वादळा सोबत सारी तुटली होती नाती
 
समजुन घेणारा मला फक्त तू च एक होता
थोडा का हों ना अंगनात माझ्या तुझाच प्रकाश होता
 
असं काय चुकलं माझं एकदा तरी सांग तू
अनाथ लेकरापासून तुझ्या असा नको रूसू

  - विशाल इंगळे

डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3waE9uYXpjS2VhZFU/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
अनुक्रमणिका

No comments:

Post a Comment