Popular Posts

Tuesday, 9 September 2014

तू काढलेल्या दिव्यातल्या रात्री...

मनापासून

                        मनापर्यंत......

( वर्ष पहिले, अंक दुसरा )


“ तू काढलेल्या दिव्यातल्या रात्री... ”

डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3waE9uYXpjS2VhZFU/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
अनुक्रमणिका

तू काढलेल्या दिव्यातल्या रात्री
तो माझ्या जीवनातला प्रकाश आहे

  तू पेटवलेल्या त्या संघर्षाच्या मशाली
म्हणून माझी पहाट शांत आहे

  तू लिहिलेलं काल संविधान
म्हणून माझा भारत देश महान आहे

-विपुल वर्धे

  डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3waE9uYXpjS2VhZFU/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक दुसरा) :
अनुक्रमणिका

No comments:

Post a Comment