Popular Posts

Tuesday, 24 June 2014

तू म्हणजे...

मनापासून

                        मनापर्यंत......

( वर्ष पहिले, अंक पहिला )


“ तू म्हणजे... ”

डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3wd2FkRDFISVRGMUk/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
अनुक्रमणिका

तू म्हणजे दरवळणारा वारा ........
सध्या जरी जवळ असला ,,,,,,,
पण काही वेळाने निघुन जाणारा ........
कळत नकळत,,,,,,,,,,
माझ्या मध्ये खेळणारा ........
खेळ संपला की ,,,,,,,,,,
हलुवार निघुन जानारा.........
भेटीची शितलता माझ्यात
ठेवनारा......
आठवणीची ज्वाला उखळनारा .....
तू म्हणजे दरवळणारा वारा....
हळुवार माझ्या आयुष्यातुन
निघुन जानारा.....

© विपुल वर्धे  
 
डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3wd2FkRDFISVRGMUk/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
अनुक्रमणिका


No comments:

Post a Comment