Popular Posts

Tuesday, 24 June 2014

माझे मन

मनापासून

                        मनापर्यंत......

( वर्ष पहिले, अंक पहिला )


“ माझे मन ”

डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3wd2FkRDFISVRGMUk/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
अनुक्रमणिका

फुलासारख्या नाजुक तुझ्या मनाला
फुलपाखरु होऊन छेडते माझे मन
तुझ्यामधला अर्क पिऊनी
गार हवेत उडते माझे मन.....
 
नेहमी का तुझ्याच भोवती फिरते माझे मन?
न जाने का त्या ओलाव्यात रमते माझे मन.....
 
अतृप्त त्या भेटीची वाट पाहते माझे मन
स्वप्नांमधील पंखांना घेउन उडते माझे मन.....
 
प्रेमाच्या या पावसाने चिंब झाले माझे मन
आठवणीच्या प्रवाहाने वाहत गेले माझे मन....
 
आठवणीच्या प्रवाहात वाहता वाहता
तुझ्या मनाला भेटले माझे मन
त्या अदृश्य भेटीला कसे का
पाहुन गेले माझे मन.....
 
© विपुल वर्धे  
 
डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3wd2FkRDFISVRGMUk/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
अनुक्रमणिका


No comments:

Post a Comment