Popular Posts

Tuesday, 24 June 2014

जगायचं कशासाठी?

मनापासून

                        मनापर्यंत......

( वर्ष पहिले, अंक पहिला )


“ जगायचं कशासाठी ”

डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3wd2FkRDFISVRGMUk/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
अनुक्रमणिका

वाटतं वादळ हे हि नाहि विध्वंसक
माझ्या मनाच्या वादळापेक्षा
त्सुनामीही काहिच नाहि
स्वप्नांना वाहुन नेणाऱ्या
आसवांच्या लाटांपेक्षा
 
माहितेय तु नसणारेय नजरेसमोर आता
डोळेच न उघडावसं वाटतं
खोल तळाशी सागराच्या कोठेतरी
नेहमी करिताच हरवावसं वाटतं
 
तु गेल्यावर सोडून,
अंधाराशीच झालीय मैत्री
तुझ्याविना आता जगण्यासारखे काहिच नाहि,
वाटतात तुटल्यासारखी
जीवनाशीही नाती
 
तुझयाविना आता
जगायचं तरी कशासाठी ...........

 © विशाल इंगळे  
 
डाउनलोड लिंक (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
https://docs.google.com/file/d/0B0ZIieqS6P3wd2FkRDFISVRGMUk/edit?usp=docslist_api

ऑनलाइन वाचा (मनापासून मनापर्यंत-अंक पहिला) :
अनुक्रमणिका


No comments:

Post a Comment